Göteborgsvarvet 2024 - Vi springer för Ung Cancer

Göteborgsvarvet 2024 - Vi springer för Ung Cancer

Att vara ung vuxen och leva med eller nära någon som har cancer är tufft nog. Att inte få vård, stöd och information som är anpassat till ens förutsättningar och behov, gör situationen ännu svårare. Därför finns Ung Cancer. Vi arbetar för att varje ung vuxen som drabbats av cancer, eller är närstående till någon som gjort det, ska få det stöd och bemötande de har rätt till.

Ung Cancer skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till de som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop och vi stöttar i rehabilitering för att skapa vägar vidare.

Genom Göteborgsvarvet förbättrar vi tillsammans levnadsvillkoren för unga vuxna cancerdrabbade och närstående, här och nu!

Har du inte köpt en löparplats för Ung Cancer än? Gör det här: https://reg.goteborgsvarvet.se/anmalan/2024/21km

37 251 kr
Insamlat


10
Insamlingar

175
Gåvor