Älskade, underbara, vackra Albin

Älskade, underbara, vackra Albin

Ingen var mer glad i livet än du Albin. Ingen kämpade mer outtröttligt. Men kanske hade
du aldrig någon chans. Idag vet vi att du hade behövt få din diagnos långt tidigare.

Tyvärr är det så med cancer. De unga hamnar lätt lite mitt emellan, men i ingen annan ålder
drabbar sjukdomar mer förödande än då.
Tidigare diagnoser behövs. Hjälp anpassad för unga och inte för 85-åringar. Att få känna att man
inte är ensam i världen, få prata och få emotionellt stöd och ja, ibland även ekonomiskt stöd.
Att ha cancer kan vara ofattbart dyrt i längden.
Det behövs helt enkelt, så otroligt mycket, en organisation som Ung Cancer.
Den är helt ideell och alla medlemmar är mellan 16 och 30 år gamla.

Vi kan inte längre kämpa för vår älskade Albin. Men vi kan kämpa för andra ungdomar,
för att de ska kunna få stöd när de är som allra mest sårbara i livet.

Donera gärna till minne av Albin. Allt går till Ung cancers kamp för de unga.
Du får också väldigt gärna starta en egen insamling i Albins namn.

I stor kärlek och tacksamhet, Mia, Petter, Anton och Elin

I Albins namn vill vi samla initiativ och göra allt vi kan för att sprida ordet kring Ung Cancer.
Vi vill också samla in resurser som kan göra skillnad och inte minst vill vi föra Albins lärdom
från slutet av hans kamp vidare. “Livet kan ta slut när som helst. Det är det som gör det så
värdefullt. Ta vara på varje dag”. Projektet är i sin uppstart men är långsiktigt.


Artikel om Albin
Albins Instagram
Albins Facebook


158 250 kr
Insamlat


5
Insamlingar

189
Gåvor