Albin

Ingen var mer glad i livet än vår Albin. Ingen kämpade mer outtröttligt.
Men kanske hade han aldrig någon chans. Idag vet vi att han hade behövt
få sin diagnos tidigare.

Tyvärr är det så med cancer. De unga hamnar lätt lite mitt emellan, men
i ingen annan ålder drabbar sjukdomar mer förödande än då.

De behöver just tidigare diagnoser. De behöver hjälp anpassad för tonåringar och inte för
85-åringar. De behöver känna att de inte är ensamma i världen, få prata och få emotionellt
stöd och ja, ibland även ekonomiskt stöd. Att ha cancer kan vara ofattbart dyrt i längden.

Det behövs helt enkelt, så otroligt mycket en organisation som Ung cancer.
Den är helt ideell och alla medlemmar är mellan 16 och 30 år gamla.

Vi kan inte längre kämpa för vår älskade Albin. Men vi kan kämpa för andra ungdomar,
för att de ska kunna få stöd när de är som allra mest sårbara i livet.

Stötta vår insamling till minne av Albin. Allt går till Ung cancers kamp för de unga.
Du får också väldigt gärna starta en egen insamling i Albins namn.

I stor kärlek och tacksamhet, Petter, Mia, Anton och Elin

Ruta: I Albins namn…
Vi vill engagera oss genom att samla initiativ och göra allt vi kan för att sprida ordet om Ung
cancer. Vi vill också samla in resurser till Ung cancer som kan göra skillnad och inte minst vill
vi föra Albins lärdom från slutet av hans kamp vidare. “Livet kan ta slut när som helst. Det är
det som gör det så värdefullt. Ta vara på varje dag”
Projektet är i sin uppstart men är långsiktigt

Artikel om Albin
Albins Instagram
Albins Facebook


108 950 kr
Insamlat


1
Insamlingar

171
Gåvor