1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Älskade, underbara, vackra Albin

Ingen var mer glad i livet än du Albin. Ingen kämpade mer outtröttligt. Men kanske hade du aldrig någon chans. Idag vet vi att du hade behövt få din diagnos långt tidigare.Tyvärr är det så med cancer. De unga hamnar lätt lite mitt emellan, men i ingen annan ålder drabbar sjukdomar mer förödande än då.Tidigare diagnoser behövs. Hjälp anpassad för unga och inte för 85-åringar. Att få känna att man inte är ensam i världen, få prata och få emotionellt stöd och ja, ibland även ekonomiskt stöd. Att ha cancer kan vara ofattbart dyrt i längden.Det behövs helt enkelt, så otroligt mycket, en organisation som Ung Cancer.Den är helt ideell och alla medlemmar är mellan 16 och 30 år gamla.Vi kan inte längre kämpa för vår älskade Albin. Men vi kan kämpa för andra ungdomar,för att de ska kunna få stöd när de är som allra mest sårbara i livet. Donera gärna till minne av Albin. Allt går till Ung cancers kamp för de unga.Du får också väldigt gärna starta en egen insamling i Albins namn.I stor kärlek och tacksamhet, Mia, Petter, Anton och ElinI Albins namn vill vi samla initiativ och göra allt vi kan för att sprida ordet kring Ung Cancer. Vi vill också samla in resurser som kan göra skillnad och inte minst vill vi föra Albins lärdom från slutet av hans kamp vidare. “Livet kan ta slut när som helst. Det är det som gör det så värdefullt. Ta vara på varje dag”. Projektet är i sin uppstart men är långsiktigt.Artikel om Albin Albins Instagram Albins Facebook

Välj Projekt Läs mer...

Ung Cancers allmänna arbete

Att vara ung vuxen och leva med eller nära någon som har cancer är tufft nog. Att inte få vård, stöd och information som är anpassat till ens förutsättningar och behov, gör situationen ännu svårare. Därför finns Ung Cancer. Vi arbetar för att varje ung vuxen som drabbats av cancer, eller är närstående till någon som gjort det, ska få det stöd och bemötande de har rätt till.Ung Cancer skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till de som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop och vi stöttar i rehabilitering för att skapa vägar vidare.

Välj Projekt Läs mer...

Göteborgsvarvet 2024 - Vi springer för Ung Cancer

Att vara ung vuxen och leva med eller nära någon som har cancer är tufft nog. Att inte få vård, stöd och information som är anpassat till ens förutsättningar och behov, gör situationen ännu svårare. Därför finns Ung Cancer. Vi arbetar för att varje ung vuxen som drabbats av cancer, eller är närstående till någon som gjort det, ska få det stöd och bemötande de har rätt till.Ung Cancer skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till de som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop och vi stöttar i rehabilitering för att skapa vägar vidare.Genom Göteborgsvarvet förbättrar vi tillsammans levnadsvillkoren för unga vuxna cancerdrabbade och närstående, här och nu!Har du inte köpt en löparplats för Ung Cancer än? Gör det här: https://reg.goteborgsvarvet.se/anmalan/2024/21km

Välj Projekt Läs mer...