Ung Cancers allmänna arbete

Ung Cancers allmänna arbete

Ung Cancer stöttar alla de unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer. Våra tusentals medlemmar är mellan 16 och 30 år gamla.

Ung Cancer finns till för sina medlemmar genom att ge psykosocialt stöd och fylla det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Vi skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till de som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi stöttar våra medlemmar i sin rehabilitering och skapar vägar vidare. Vi informerar om unga vuxna cancerdrabbade och närstående för att bekämpa fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring. Vi debatterar frågor som berör vår målgrupp för att nå förändring i vården och i samhället.

Vi finns när marken skakar och allt förändras. Vi finns där, varje steg på vägen.
Starta en insamling eller stöd oss i vårt allmänna arbete. Tillsammans gör vi skillnad för unga vuxna som lever med eller nära cancer, här och nu!

939,853 kr
Collected


27
Fundraisers

1,914
Donations