Hjälp oss stötta unga vuxna som lever med eller nära cancer!
Inspirera dina vänner och kollegor att stötta din insamling.

Ingen ung vuxen ska behöva möta cancern ensam. Därför finns Ung Cancer.

Ung Cancer är en ideell förening som ger stöd till cancerdrabbade och närstående unga vuxna mellan 16 och 30 år. Det är unga personer som befinner sig precis i skedet när livet ska starta, men när det värsta händer dem själva eller någon de älskar. Just unga som drabbas faller ofta mellan stolarna både i vardagen, i vården och i kontakt med myndigheter, vars insatser framförallt är anpassade för yngre barn eller äldre vuxna. Därför finns Ung Cancer. Vi arbetar med att ge socialt stöd genom våra mötesplatser, finnas till för att underlätta vägen tillbaka till livet lättare genom psykologer, ekonomiskt stöd, och verktyg för att förbättra psykisk och fysisk hälsa.

Ung Cancer är medlem i Giva Sverige och följer deras kvalitetskod och 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll och garanterar att dina pengar kommer fram och används som de ska. Det är ditt bidrag som möjliggör att vi kan fortsätta stötta inga vuxna som lever med eller nära cancer!

Together we have raised
1,146,685 kr